ደድሕሪ ንፋስ ምጒያይ

(ካብ 1 – 14 ለካቲት 2022) እኹል ድቃስ ዘይምርካብን ኣዚኻ ሓይሊ ዘይብልካ ኰንካ ምድኻምን፡ ርእያት ናይ ኣካላዊ ናይ ዘይምጥዓይ ጸገማት እዮም። ደድሕሪ ንፋስ ምጒያይ እዩ። ነዚ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝገብሮ ግና፡  እቲ "ብስምዒታዊ ጥዕና" ኣዝዩ ተጎዲኡ እንከሎ ክቅጽል ዝኽእል ምዃኑ እዩ።…

Continue Readingደድሕሪ ንፋስ ምጒያይ

ኣህላኽን ኣድካምን

(ካብ 17 – 30 ጥሪ 2022) ስለምንታይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፡ ሓደ እኳ ኸይሃለኸ ከይደኸም *( ኣህላኽን ኣድካምን ) ደኸመ እንከሎ፡ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝፈጥረ ይመስለካ፧ ዝንበብ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ፣ - ዘፍጥረት 2: 1-3 ንሕና ሰባት ነቲ ብርእስና ዘምጻእናዮ ውጥረት ዝመልኦ ህይወት ቅድሚ…

Continue Readingኣህላኽን ኣድካምን

መዓልታዊ ጽሙድ ናብራ

(ካብ 10 – 16 ጥሪ 2022) መዓልታዊ ጽሙድ ፣ ኣብ ናይ 24 ሰዓታት ኣን መዓልቲ/ ኣብ ሰሙን ድማ ኣብ ናይ 7 መዓልቲ ናብራና ኣዚና ጽሙዳት ኢና። ነዘን ዝስዕባ ጥቕስታት፡ ኣብዚ ሰሙን ኣንብብ ዘፍ 2:1–3, ኤር 45:1–5, ዘጸ 20:11, 2ሳሚ 7:12,…

Continue Readingመዓልታዊ ጽሙድ ናብራ

ዕረፍቲ ፥ ንዕረፍቲ ዝሰኣነ

መእተዊ (ካብ 3 - 9 ጥሪ 2022) መሸም፡ ዕረፍቲ ፣ ኣብቲ ዕረፍቲ ዘይብሉ እዋን እዩ፡ እቲ ጥቕሙን ረብሕኡን ዝርድኣና። እቲ ሓለቓ እታ ነፋሪት፡ እታ ነፋሪት፡ ካብ ባይታ በረራ ኣዝዩ ብብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ክትሰግር ምዃና ክሳብ ዝገልጽ፣ ምንም ነገር ዘጋጠመ ኣይመስል…

Continue Readingዕረፍቲ ፥ ንዕረፍቲ ዝሰኣነ

ጽንዓትን ሓይልን ጐይታ

መእተዊ “...ብጐይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ።” ብዙሕ ግዜ ክእለት ከለና፣ ብስንኪ ብርታዔ ምስኣን፡ ብዙሕ ነገራት ካብ ኢድና ይወጽእ᎓ ብጸላኢ ድማ ይማረኸና። ቃል ኣምላኽ ምንጪ ብርታዐ ኣማኒ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ክፍሊ ይነግረና። ብርቱዕ እንተ ኾይኑ ኣማኒ ብጐይታ እዩ ዝብርትዕ። ቀዳማይ ንክርስቶስ…

Continue Readingጽንዓትን ሓይልን ጐይታ

ብመገዲ ስጋ ምንባር፣ ብኸመይ፧

እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ስጋን ብመገዲ ስጋን ክንነብር ኣይጸውዓናን። ኣብዛ ክፋል ጽሕፍቲ ድማ ብስጋን ብመገዲ ስጋን ምንባር፣ ኣብ ትውክልትን ደገፍን መንፈስ ቅዱስን ምእማን ክርስቶስ የሱስን ሓዲግና ዝንበር ናብራ ስጋ እተብርህ እያ። ኮይኑ ግና ክርስትያን፣ ብምሏ ምእማንን ክርስቶስን ምድጋፍ መንፈስ ቅዱስን ክነብር…

Continue Readingብመገዲ ስጋ ምንባር፣ ብኸመይ፧

እግዚኣብሄር፣ ብኸመይ ንኣተሓሳስባና ይቅይሮ፧

ፊሊጲ 3:15–16 ከም መቀጸልታ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ራብዓይ ክፋል ዝረኣናዮ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ ደረጃታት ህይወት ክርስትና፡ ንሎሚ ድማ ሓሙሻይ ክፋሉ ንቕጽሎ ኣሎና። ናይቲ ዝሓለፈ ራብዓይ ክፋል እንታይ ከም ዝዘተናን ዘጽናዕናን ንምርኣይ ዝኣኽል፡ ኣብዚ ብምጥዋቕ ራብዓይ ክፋል ምንባብ ትኽእሉ። ኣብ መጽሓፍ…

Continue Readingእግዚኣብሄር፣ ብኸመይ ንኣተሓሳስባና ይቅይሮ፧

ደረጃታት ክርስትያናዊ ህይወት

ፊሊጲ 3:15–16 ከም መቀጸልታ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ዝረኣናዮ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ ብገለ ነገር ሓሳብና ንበይኑ ወይ ፍሉይ እንተኾነ ዝብሎ፡ ንሎሚ ድማ ራብዓይ ክፋሉ ንቕጽሎ ኣሎና። ናይቲ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል እንታይ ከም ዝዘተናን ዘጽናዕናን ንምርኣይ ዝኣኽል፡ ኣብዚ ብምጥዋቕ ሳልሳይ…

Continue Readingደረጃታት ክርስትያናዊ ህይወት

ብገለ ሓሳብኩም ንበይኑ እንተ ዀይኑ

ፊሊጲ 3:15–16 ከም መቀጸልታ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ዝረኣናዮ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ ሓሳብ ብጹሕ ወይ ፍጹም ሰብ ዝብሎ፡ ንሎሚ ድማ ሳልሳይ ክፋሉ ንቕጽሎ ኣሎና። ናይቲ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል እንታይ ከም ዝዘተናን ዘጽናዕናን ንምርኣይ ዝኣኽል፡ ኣብዚ ብምጥዋቕ ካልኣይ ክፋል ምንባብ…

Continue Readingብገለ ሓሳብኩም ንበይኑ እንተ ዀይኑ

ሓሳባት ብጹሕ ሰብ እንታይ እዩ፧

ፊሊጲ 3:15–16 ከም መቀጸልታ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ዝረኣናዮ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ ብጹሕ ወይ ፍጹም ሰብ ዝብሎ፡ ንሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ንቕጽሎ ኣሎና። ናይቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል እንታይ ከም ዝዘተናን ዘጽናዕናን ንምርኣይ ዝኣኽል፡ ኣብዚ ብምጥዋቕ ቀዳማይ ክፋል ምንባብ ትኽእሉ።…

Continue Readingሓሳባት ብጹሕ ሰብ እንታይ እዩ፧

ብጹሕ ምዃን እንታይ እዩ፧

ፊሊጲ 3:15–16 ቀንዲ ዓላማ ናይዚ ንኣሽቱ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፣ ከም ክርስትያናት፡ ንሕና ባዕላትና ብገዛእ ርእስና መጽሓፍ ቅዱስና ንምጽናዕ እዩ። ነፍሲ-ወከፍ ድማ ነቲ ምሉእ ምኽሪ ኣምላኽ ብምርዳእ፡ ናብ ምሉእ ብጽሕና ንምብጻሕን ንምዕጣቅን እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርና ንተኸታተልቲ ክፋላት ብዛዕባ ብጽሕና ወይ…

Continue Readingብጹሕ ምዃን እንታይ እዩ፧

‘ዝ ከም ልበይ

ዳዊት ከም ልቢ ኣምላኽ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ግና ስለምንታይ እዩ ከም ልቢ ኣምላኽ ነይሩ። ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ እንዘራረበሉ ዝነበርና እዋን ንሓደ ሓው እዛ ዝገበርካያ ጌጋ እያ ብምባል ብርክት ዝበሉ ሰባት ሓሳብ ሃብዎ እሞ እዚ ሓው ግና ነታ ጌጋ…

Continue Reading‘ዝ ከም ልበይ