መላእኽቲ 4

እንታይ ይምህረና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መላአኽቲ ብቢንያም ዮሃንስ (ራብዓይ ክፋል) 7.ሞት መላአኽቲ ብዛዕባ መለኣኽቲ ይሞቱ ዶ? እንተልኻ ልኽዕ ከምቲ ናይ ወዲ ሰብ ይውለድ፡ ይዕቢ፡ ይመውት፡ አብ ሰራዊት ሰማይ (መለኣኽቲ )ግና ፍሉይ ዝገብሮ ከምኡ ኣይኾንን ምክንያቱ ሉቃስ 20፥35-36 "እቶም ነታ ዓለም…

Continue Reading

መላእኽቲ 3

እንታይ ይምህረና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መላአኽቲ ብቢንያም ዮሃንስ (ሳልሳይ ክፋል) 5.መንነትን ሓይልን ጥበብን ካብ ኣምላኽ ካብቲ ሓያል ዝኾነን ዝመጸን ዝወጽን ከመይ ከም ዝኾነ ዘይማትእ ሓቂ እዩ። ስለዝኾነ ድማ መላአኽቲ ናቶም ዝኾነ ውህበት አለዎም። መ.ዳዊት 103፥20 "ኣቱም መላአኽቲ ንድምጺ ቃሉ እትእዘዙ ንቃሉ…

Continue Reading

መላእኽቲ 2

እንታይ ይምህረና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መልአኽቲ ብቢንያም ዮሃንስ (ካልእይ ክፋል) 4. ትርኢት (appearance) መልአኽቲ እግዚኣብሄር ኣብ ፍጥረቱ ጎደሎ ወይ ዘይተመልአ ዝብሃል የብሉን። ሰለ ዝኾነ ድማ እግዚኣብሄር ፍጽምን መንክርን ተባሂሉ ይነበር ንዘልአለም ድማ ኽነበር እዩ። ስለ'ዚ የሱስ ከምዚ ኢሉ ሉቃስ 24፥39 ".......ከምዚ…

Continue Reading

መላእኽቲ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይምህረና - ብዛዕባ መልኣኽቲ ብቢንያም ዮሃንስ (ቀዳማይ ክፋል) 1. ትርጉም መላእኽቲ Greek (ብግሪክ) - ኣግጋሎስ (aggelos) Hebrew (ኢብራይስጥ) - ማል'ኽ (mal'ak) English (እንግሊዝ) - ኤንጅል (angel) ብትግርኛ መልኣኽ፡- ተፈታዊ፡ ምጩው፡ ጽቡቕ፡ የዋህ፡ ገርሂ.....ወዘተ። ብሰለስቲኡ እንተ ርእናዮ ዝተፈላለየ ፊደልን…

Continue Reading
MENU